Цветовете на китайски език

Тук сме превели цветове от български на китайски и английски езици. Ако сме пропуснали някой цвят, моля пишете ни и ние ще го добавим.

За по лесно търсене използвайте полето за търсене. Когато търсите изписвайте бял, а не бяло. За най добри резултати напишете първите 3 букви от думата и вижте предложените преводи.

БългарскиКитайскиАнглийски
виолетово錦葵紫Mallow
виолетово優品紫紅Opera Mauve
виолетово中蘭紫Medium Orchid
виолетово淡紫丁香色Pail Lilac
цвят: светъл корал亮珊瑚色Light Coral
цвят: желязно сиво鐵灰色Iron Gray
Цвят: пясъчно кафяво沙褐Sand Brown
Цвят: тропическо оранжево熱帶橙Tropical Orange
аквамарин中碧藍色Medium Aquamarine
Аквамарин碧藍色Aquamarine
Аквамарин藍綠色Aquamarine
алено猩紅色scarlet
Алено червено腥紅Scarlet
Аметист紫水晶色Amethyst
Бебешко розово淺粉紅Baby Pink
бебешко синьо淺藍Baby Blue
Бебешко синьо淺藍色Baby blue
Бежов米黃色Beige
бежов米色beige
блед тюркоаз灰綠松石色Pale Turquoise
бледо зелено灰綠Pale Green
бледо синьо灰藍Pale Blue
Бледоморав木槿紫Mauve
бозав橄欖軍服綠Olive Drab
бронз古銅色bronze
бургунди勃艮第酒紅Burgundy
Бял白色White
бял白色white
Виолетов紫羅蘭色Violet
Виолетов紫羅蘭色Violet
виолетово礦紫Mineral Violet
виолетово червено中青紫紅Medium Violet Red
водно синьо水色Aqua
голденрод灰金菊色Pale Goldenrod
Горчица芥末黃Mustard
деним синьо灰丁寧藍Pale Denim
деним синьо白牛仔布色Pale Denim
Дим сиво 昏灰Dimgray
Електрик孔雀藍Peacock Blue
Жасмин茉莉黃Jasmine
Жълт黃色Yellow
жълт黃色yellow
Жълт Зелен黃綠Yellow Green
жълто鮮黃Canary Yellow
Зелен綠色Green
зелен綠色green
зелено苔蘚綠Moss Green
зелено草坪綠Lawn Green
зелено常春藤綠Ivy Green
зелено森林綠Forest Green
зелено鮮绿色Lime
зелено青瓷綠Celadon Green
зелено鉻綠Viridian
зелено中海綠Medium Sea Green
зелено孔雀綠Peacock Green
зелено中春綠色Medium Spring Green
зелено亮海綠Light Sea Green
зелено鴨綠色teal
зелено жълто綠黃Green Yellow
Зимзелен長春花色Periwinkle
зиньо зелено蒼色Horizon Blue
Златисто金色Golden
златно金菊色Goldenrod
злато金色gold
изгоряло оранжево燃橙色burnt orange
Изумруд碧綠Emerald
изумруд寶石綠emerald
Индиго靛色Indigo
индиго靛色indigo
Камелия ( розово )山茶紅Camellia
кардинал червено樞機紅Cardinal Red
Кафе咖啡色Coffee
Кафяв褐色Brown
Кестеняв栗色Maroon
кестеняв栗色maroon
Кехлибар琥珀色Amber
кехлибар琥珀色amber
Клематис ( виолетово)鐵線蓮紫Clematis
кобалтово зелено鈷綠Cobalt Green
Кобалтово синьо鈷藍Cobalt Blue
Кобалтово синьо鈷藍色Cobalt blue
корал珊瑚紅coral
коралово розово淺珊瑚紅Coral Pink
Лавандула薰衣草紫Lavender
лавандула薰衣草紫紅Lavender Blush
лавандула薰衣草色lavender
лазурен蔚藍色azure
Лазурно синьо湛藍Azure
лайм檸檬绿色lime
лилав纈草紫Heliotrope
лилаво紫藤色Wisteria
лилаво岩藍Slate Blue
лилаво中岩藍Medium Slate Blue
лилаво中紫紅Medium Purple
лимонено зелено檸檬綠Lime Green
Листа зелено葉綠Foliage Green
лунно жълто月黃Moon Yellow
Люляк紫丁香色Lilac
Магарешки бодил ( виолетово)薊紫Thistle
Малахит孔雀石綠Malachite
Мандарина橘色Tangerine
мандарина橙黃色tangerine
Маслина橄欖色Olive
маслина橄欖色olive
Мента薄荷綠Mint
ментова сметана薄荷奶油色Mint Cream
Метличина синьо矢車菊藍Cornflower blue
Мимоза含羞草黃Mimosa
много бледо синьо愛麗絲藍Alice Blue
много светло кафяв陶坯黃Bisque
много светло синьо愛麗絲藍Alice-Blue
морско синьо水藍Aqua Blue
морско синьо深天藍Deep Sky Blue
морско синьо水手藍Marine Blue
наситено розово深粉紅Deep Pink
Небесно Синьо天藍Sky Blue
Оранжев橙色Orange
оранжев橙色orange
Орхидея蘭紫Orchid
орхидея蘭花色orchid
охра赭色ocher
Пастелносиньо韋奇伍德瓷藍Wedgwood Blue
перлено розово淺珍珠紅Pearl Pink
праскова桃色peach
Пресните листа嫩綠Fresh Leaves
призрачно бяло幽靈白Ghost White
Примкар ( синьо)鳧綠Teal
пролетно зелено春綠Spring Green
пролетно зелено春綠色spring green
Пруско синьо普鲁士藍Prussian blue
Пруско синьо普鲁士藍Prussian blue
Пурпурен紫色Purple
Пурпурен緋紅Crimson
Пурпурен цвят洋紅Magenta
пурпурен цвят洋紅色magenta
пурпурно розово茜紅Alizarin Crimson
пурпурно розово深茜紅Alizarin Crimson
пъпеш蜜瓜綠Honeydew
Резеда查特酒綠Chartreuse
роза洋玫瑰紅Magenta Rose
роза玫瑰紅Rose
роза розово淺玫瑰紅Rose Pink
Розов陳玫紅Old Rose
Розов粉紅Pink
Розов殼黃紅Shell Pink
розов粉紅色pink
розово暖粉紅Hot Pink
розово尖晶石紅Spinel Red
розово胭脂紅Carmine
розово灰紫紅Pale Violet Red
Рубин ( розово )紅寶石色Ruby
Сакскобургготски синьо薩克斯藍Saxe Blue
Сапфир藍寶石色Sapphire
Сапфир青玉色Sapphire
светла стомана синьо亮鋼藍Light Steel Blue
светло виолетово亮紫Light Violet
светло жълтеникаво亮金菊黃Light Goldenrod Yellow
светло жълто亮黃Light Yellow
светло зелено明綠Bright Green
Светло Зелено亮綠Light Green
светло каки亮卡其色Light Khaki
светло розово亮粉紅Light Pink
Светло сив亮灰色Light Gray
Светло сив庚斯博羅灰Gainsboro
Светло Синьо亮藍Light Blue
Светло Синьо亮天藍Light Sky Blue
Светло Синьо長春花色Periwinkle
Светловишнев櫻桃紅Cerise
светловишнев櫻桃色cerise
Светлосин цвят嬰兒粉藍Powder Blue
Светлосин цвят粉末藍Powder blue
светъл бадем杏仁白Blanched Almond
светъл лимон亮檸檬绿Light Lime
светъл циан亮青Light Cyan
Свила玉米絲色Cornsilk
сепия深褐色sepia
Сив灰色Gray
сив灰色gray
сиво岩灰Slate Gray
сиво亮岩灰Light Slate Gray
Сиво лилав淺灰紫紅Grayish Purple
Син藍色Blue
син藍色blue
синьо軍服藍Cadet Blue
синьо濃藍Strong Blue
синьо鋼青色Steel Blue
синьо道奇藍Dodger Blue
синьо礦藍Mineral Blue
синьо矢車菊藍Cornflower Blue
синьо鼠尾草藍Salvia Blue
синьо國際奇連藍International Klein Blue
синьо蔚藍Cerulean blue
синьо品藍Royal Blue
синьо天青石藍Lapis Lazuli
синьо午夜藍Midnight Blue
синьо中藍Medium Blue
синьо皇室藍Royal blue
синьо午夜藍Midnight Blue
синьо天青藍Cerulean blue
синьо道奇藍Dodger blue
синьо國際奇連藍International Klein Blue
синьо-виолетово藍紫Blue Violet
Синьозеленикав海綠Sea Green
Слива梅紅色Plum
Слонова кост象牙色Ivory
Сметана奶油色Cream
сметана奶油色cream
Сребърен銀色Silver
сребърен銀色silver
Сьомга鮭紅Salmon
сьомга淺鮭紅Salmon Pink
сьомга鮭肉色salmon
теменуга三色堇紫Pansy
тревно зелено草綠Grass Green
Тъмен тюркоаз暗綠松石色Dark Turquoise
Тъмна маслина暗橄欖綠Dark Olive Green
Тъмна орхидея (тъмно виолетово)暗蘭紫Dark Orchid
тъмно виолетово暗紫Dark Violet
тъмно жълто鉻黃Chrome Yellow
тъмно злато暗金菊色Dark Goldenrod
Тъмно кафяво ( кокосово кафяво )椰褐Coconut Brown
тъмно лилаво暗岩藍Dark Slate Blue
Тъмно лилаво暗洋紅Dark Magenta
тъмно морско зелено暗海綠Dark Sea Green
Тъмно оранжево暗橙Dark Orange
Тъмно сив暗灰Dark Gray
Тъмно Синьо暗青Dark Cyan
Тъмно синьо暗嬰兒粉藍Dark Powder Blue
Тъмно синьо暗礦藍Dark Mineral Blue
Тъмно Синьо暗藍Dark Blue
тъмно синьо海軍藍navy
Тъмно Червено暗紅Dark Red
Тъмножълтокафяво暗卡其色Dark Khaki
Тъмнозелено暗綠Dark Green
тъмносив цвят暗岩灰Dark Slate Gray
Тъмносин藏青Navy Blue
Тъмносин海軍藍Navy blue
Тюркоаз綠松石色Turquoise
Тюркоаз中綠松石色Medium Turquoise
Тюркоаз綠松色Turquoise
тюркоазено зелено綠松石綠Turquoise Green
тюркоазено синьо綠松石藍Turquoise Blue
Ултрамарин синьо極濃海藍Ultramarine
Фламинго ( розово )火鶴紅Flamingo
цвят: наситено червено鮮紅Strong Red
цвят: Персиммон (Японско дърво)柿子橙Persimmon
Цвят: антично бяло古董白Antique White
цвят: бежав鹿皮鞋色Moccasin
цвят: бледа охра灰土色Pale Ocre
Цвят: Бронз古銅色Bronze
Цвят: бронзово кафяв日曬色Tan
цвят: Бял дим白煙色White Smoke
цвят: Домат蕃茄紅Tomato
Цвят: изгорен портокал燃橙Burnt Orange
цвят: индианско червено印度紅Indian Red
цвят: Каки卡其色Khaki
Цвят: Камила駝色Camel
Цвят: кафяво седло鞍褐Saddle Brown
Цвят: Корал珊瑚紅Coral
Цвят: лен亞麻色Linen
Цвят: медено оранжево蜜橙Honey Orange
цвят: Мистична роза霧玫瑰色Misty Rose
цвят: навахо ( бежаво )那瓦霍白Navajo White
Цвят: наситен портокал陽橙Sun Orange
цвят: Невен萬壽菊黃Marigold
Цвят: оранжево червено橙紅Orange Red
Цвят: Охра赭色Ocher
цвят: папая蕃木瓜色Papaya Whip
Цвят: Перу秘魯色Peru
цвят: Праскова桃色Peach
Цвят: прасковен облак粉撲桃色Peach Puff
цвят: Пшеница小麥色Wheat
цвят: пясъчно бежаво沙棕Sand Beige
цвят: розово кафяво玫瑰褐Rosy Brown
Цвят: светла сьомга亮鮭紅Light Salmon
Цвят: светло кафяв硬木色Burly Wood
Цвят: Сепия烏賊墨色Sepia
Цвят: Сиена赭黃Sienna
цвят: Сняг雪色Snow
цвят: стара дантела舊蕾絲色Old Lace
цвят: Тухла耐火磚紅Fire Brick
Цвят: Тъмна Сьомга暗鮭紅Dark Salmon
Цвят: цветно бяло花卉白Floral White
Цвят: Цинобър朱紅Vermilion
Цвят: Черупка от охлюв海貝色Seashell
цвят: шифон檸檬綢色Lemon Chiffon
Цвят: Шоколад巧克力色Chocolate
Цвят:Кайсия杏黃Apricot
циан青色cyan
Циан синьо青藍Cyan Blue
Циан синьо青色Cyan
цинобър (оранжево)朱紅色vermilion
Червен紅色Red
червен紅色red
Черен黑色Black
шампанско香檳黃Champagne Yellow
ябълково зелено蘋果綠Apple Green
ярко зелено黃綠色bright green
ярък лилаво-червен цвят品紅Fuchsia

Ако имате някакви въпроси или нужда от помощ с използването или превод на китайски уебсайтове, ние сме на разположение на скайп: taobao.bg , на телефон 02/491-7226, а също и винаги можете да ни изпратите email с вашите въпроси на order@taobao.bg.

Приятно пазаруване!

Вашият коментар